بلاگ مطالب

تعمیر و عیب‌یابی دستگاه اسپرسوساز

تعمیر و عیب‌یابی دستگاه اسپرسوساز

تعمیر و عیب‌یابی دستگاه اسپرسوساز: عیب‌یابی مشکلات رایج در دستگاه اسپرسوساز ممکن است به دلیل مختلفی باشد. در ادامه، چند مشکل رایج در دستگاه اسپرسوساز و روش‌های عیب‌یابی آنها را برای شما توضیح می‌دهم:

1. قهوه کم تراوش می‌کند یا درست تراوش نمی‌کند:

(تعمیر دستگاه اسپرسوساز توسط ایرانو صنعت)

 • پودر قهوه خیلی درشت آسیاب شده است. پودر قهوه برای دم کردن اسپرسو باید خیلی ریز آسیاب شود، مانند پودر قند. اگر پودر قهوه خیلی درشت آسیاب شده باشد، آب نمی تواند از آن به راحتی عبور کند و قهوه کم تراوش می کند.
 • پودر قهوه خیلی فشرده است. پودر قهوه باید به طور مساوی در سبد قرار گرفته باشد و نباید خیلی فشرده یا خیلی شل باشد. اگر پودر قهوه خیلی فشرده باشد، آب نمی تواند از آن به راحتی عبور کند و قهوه کم تراوش می کند.
 • سبد قهوه خیلی پر است. سبد قهوه باید تا 75٪ پر شود. اگر سبد قهوه خیلی پر باشد، آب نمی تواند به راحتی از آن عبور کند و قهوه کم تراوش می کند.
 • دستگاه اسپرسوساز به درستی گرم نشده است. دستگاه اسپرسوساز باید قبل از استفاده به دمای مناسب گرم شود. اگر دستگاه اسپرسوساز به درستی گرم نشده باشد، آب نمی تواند به درستی بخار شود و قهوه کم تراوش می کند.
 • فیلتر قهوه مسدود شده است. فیلتر قهوه باید به طور منظم تمیز شود تا مسدود نشود. اگر فیلتر قهوه مسدود شده باشد، آب نمی تواند به راحتی از آن عبور کند و قهوه کم تراوش می کند.

سبب احتمالی: آسیب به طراحی فیلتر، آب گرما کم است، قهوه خیس یا خیس شده، آب به طور کامل از بین نمی‌رود.
راه حل: مطمئن شوید که فیلتر تمیز و سالم است، از آب کافی و داغ استفاده کنید، مطمئن شوید که قهوه به طور یکنواخت در فیلتر پخش شده، و اطمینان حاصل کنید که آب به طور کامل از قهوه عبور کرده است.

2. قهوه تلخ یا اضافه‌تراوش می‌شود:

 • پودر قهوه خیلی ریز آسیاب شده است. پودر قهوه برای دم کردن اسپرسو باید خیلی ریز آسیاب شود، مانند پودر قند. اگر پودر قهوه خیلی ریز آسیاب شده باشد، آب خیلی سریع از آن عبور می کند و قهوه تلخ می شود.
 • پودر قهوه خیلی فشرده است. پودر قهوه باید به طور مساوی در سبد قرار گرفته باشد و نباید خیلی فشرده یا خیلی شل باشد. اگر پودر قهوه خیلی فشرده باشد، آب خیلی سریع از آن عبور می کند و قهوه تلخ می شود.
 • سبد قهوه خیلی پر است. سبد قهوه باید تا 75٪ پر شود. اگر سبد قهوه خیلی پر باشد، آب خیلی سریع از آن عبور می کند و قهوه تلخ می شود.
 • دستگاه اسپرسوساز به درستی گرم نشده است. دستگاه اسپرسوساز باید قبل از استفاده به دمای مناسب گرم شود. اگر دستگاه اسپرسوساز به درستی گرم نشده باشد، آب نمی تواند به درستی بخار شود و قهوه تلخ می شود.
 • فیلتر قهوه مسدود شده است. فیلتر قهوه باید به طور منظم تمیز شود تا مسدود نشود. اگر فیلتر قهوه مسدود شده باشد، آب نمی تواند به درستی از آن عبور کند و قهوه تلخ می شود.
 • قهوه خیلی طولانی دم کشیده است. اسپرسو باید در حدود 25-30 ثانیه دم بکشد. اگر اسپرسو بیشتر از این دم بکشد، قهوه تلخ می شود.

سبب احتمالی: قهوه زیاد یا زمان استخراج بلند، فشار آب بیش از حد بالاست.
نحوه تعمیر دستگاه: میزان قهوه را کاهش دهید یا زمان استخراج را کم کنید. فشار آب را نیز تنظیم کنید.

عیب یابی دستگاه قهوه ساز

3. قهوه خیلی کمرنگ است یا تنها گلابی‌ای خروجی می‌دهد:

 • پودر قهوه خیلی درشت آسیاب شده است. پودر قهوه برای دم کردن اسپرسو باید خیلی ریز آسیاب شود، مانند پودر قند. اگر پودر قهوه خیلی درشت آسیاب شده باشد، آب نمی تواند به سرعت از آن عبور کند و قهوه خیلی کمرنگ می شود.
 • پودر قهوه خیلی فشرده نیست. پودر قهوه باید به طور مساوی در سبد قرار گرفته باشد و نباید خیلی فشرده یا خیلی شل باشد. اگر پودر قهوه خیلی فشرده نباشد، آب نمی تواند به سرعت از آن عبور کند و قهوه خیلی کمرنگ می شود.
 • سبد قهوه خیلی خالی است. سبد قهوه باید تا 75٪ پر شود. اگر سبد قهوه خیلی خالی باشد، آب نمی تواند به سرعت از آن عبور کند و قهوه خیلی کمرنگ می شود.
 • دستگاه اسپرسوساز به درستی گرم نشده است. دستگاه اسپرسوساز باید قبل از استفاده به دمای مناسب گرم شود. اگر دستگاه اسپرسوساز به درستی گرم نشده باشد، آب نمی تواند به درستی بخار شود و قهوه خیلی کمرنگ می شود.
 • فیلتر قهوه مسدود شده است. فیلتر قهوه باید به طور منظم تمیز شود تا مسدود نشود. اگر فیلتر قهوه مسدود شده باشد، آب نمی تواند به سرعت از آن عبور کند و قهوه خیلی کمرنگ می شود.
 • قهوه خیلی سریع دم کشیده است. اسپرسو باید در حدود 25-30 ثانیه دم بکشد. اگر اسپرسو کمتر از این دم بکشد، قهوه خیلی کمرنگ می شود.

سبب احتمالی: قهوه خیلی رقیق است، قهوه خشک یا ضربه‌ای به دستگاه زده شده است.
نحوه تعمیر دستگاه اسپرسو:مطمئن شوید که مقدار قهوه کافی در فیلتر قرار دارد و دستگاه تحت ضربه قرار نگرفته است.

(عیب یابی و تعمیر دستگاه اسپرسوساز)

4. پاره‌های قهوه در فنجان قهوه‌ساز باقی می‌ماند:

در اینجا چند دلیل وجود دارد که چرا پاره‌های قهوه در فنجان قهوه‌ساز باقی می‌ماند:

 • پودر قهوه خیلی درشت آسیاب شده است. قهوه باید خیلی ریز آسیاب شود تا آب بتواند به راحتی از آن عبور کند. اگر پودر قهوه خیلی درشت آسیاب شده باشد، آب نمی تواند به خوبی از آن عبور کند و پاره‌های قهوه در فنجان باقی می‌ماند.
 • قهوه خیلی فشرده است. قهوه نباید خیلی فشرده شود، زیرا این کار باعث می‌شود آب نتواند به خوبی از آن عبور کند و پاره‌های قهوه در فنجان باقی می‌ماند.
 • فیلتر کاغذی قدیمی یا آسیب دیده است. فیلتر کاغذی باید قبل از هر بار استفاده عوض شود. اگر فیلتر کاغذی قدیمی یا آسیب دیده باشد، نمی‌تواند قهوه را به خوبی فیلتر کند و پاره‌های قهوه در فنجان باقی می‌ماند.
 • قهوه تازه نیست. قهوه باید تازه آسیاب شده و مصرف شود. اگر قهوه تازه نباشد، طعم آن ضعیف می‌شود و پاره‌های آن راحت‌تر در فنجان باقی می‌ماند.

سبب احتمالی: قهوه خیس و زیاد است، فیلتر آلوده یا نامنظم است.
نحوه تعمیر دستگاه: مقدار قهوه را کاهش دهید، از فیلتر تمیز استفاده کنید و قهوه را به طور یکنواخت در فیلتر پخش کنید.

5. دستگاه اسپرسوساز به طور کامل روشن نمی‌شود یا اصلاً کار نمی‌کند:

اگر دستگاه قهوه‌ساز شما به طور کامل روشن نمی‌شود یا اصلاً کار نمی‌کند، ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد. در اینجا چند دلیل رایج آورده شده است:

 • دستگاه به برق متصل نیست. مطمئن شوید که دستگاه به برق متصل است و پریز برق سالم است.
 • فیوز یا رله سوخته است. اگر فیوز یا رله سوخته است، دستگاه روشن نمی‌شود. باید فیوز یا رله را تعویض کنید.
 • ماژول کنترلی خراب است. اگر ماژول کنترلی خراب است، دستگاه روشن نمی‌شود. باید ماژول کنترلی را تعویض کنید.
 • خرابی مکانیکی. همچنین ممکن است خرابی مکانیکی در دستگاه وجود داشته باشد که باعث می‌شود روشن نشود. در این صورت، باید دستگاه را برای تعمیر به یک متخصص بسپارید.

سبب احتمالی: مشکل در منبع تغذیه برق، دستگاه قفل شده است یا دستگاه خراب شده است. راه حل: مطمئن شوید که منبع تغذیه برق درست است، دستگاه را طبق دستورالعمل راه‌اندازی راه‌اندازی کنید و اگر مشکل ادامه دارد، به تعمیرکار متخصص مراجعه کنید.

 

عیب یابی دستگاه اسپرسوساز

تعمیر دستگاه اسپرسوساز

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *