فیلم رونمایی از شیرینگ پک های اتومات دهانه کوره 70 در 60 در طول 170

[jwp-video n=”2″]

دستگاه شیرینگ پک اتومات دهانه کوره 75 در 60 در طول 170 برای شرکت پلادیوم

[jwp-video n=”4″]

فیلم شیرینگ پک اتومات دهانه کوره 90 در 90 در طول 170 برای شرکت نازدونه

[jwp-video n=”1″]

فیلم رونمایی از شرینگ پک اقتصادی اتومات با دهانه کوره 50 در 50 در طول 100

[jwp-video n=”3″]