فیلم رونمایی از شیرینگ پک های اتومات دهانه کوره 70 در 60 در طول 170

در حال بارگذاری پخش کننده...

دستگاه شیرینگ پک اتومات دهانه کوره 75 در 60 در طول 170 برای شرکت پلادیوم

در حال بارگذاری پخش کننده...

فیلم شیرینگ پک اتومات دهانه کوره 90 در 90 در طول 170 برای شرکت نازدونه

در حال بارگذاری پخش کننده...

فیلم رونمایی از شرینگ پک اقتصادی اتومات با دهانه کوره 50 در 50 در طول 100

در حال بارگذاری پخش کننده...