فیلم رونمایی از شیرینگ پک های اتومات دهانه کوره 70 در 60 در طول 170

دستگاه شیرینگ پک اتومات دهانه کوره 75 در 60 در طول 170 برای شرکت پلادیوم

تیزر رونمایی از شیرینگ پک اتوماتیک با نوار نقاله تسمه ای

فیلم رونمایی از شرینگ پک اقتصادی اتومات با دهانه کوره 50 در 50 در طول 100

فیلم رونمایی از شرینگ پک اقتصادی اتومات با دهانه کوره 70 در 60 در طول 125

فیلم تست دستگاه شیرینگ پک اتوماتیک ساخت ایرانو صنعت به سفارش شرکت نازدونه