تفاوت شیرینگ - ویژگی دستگاه های شیرینگ پک تونلی و کابینی چیست؟

ویژگی دستگاه های شیرینگ پک تونلی و کابینی چیست؟

ویژگی دستگاه های شیرینگ پک تونلی و کابینی چیست؟ شیرینگ پک محصولات و کالاهای تولیدی توسط ماشین آلات شرینک انجام می گردد. دستگاه ها...

ادامه مطلب

film termoretraibile B 1536x1272 1 1024x848 - تفاوت شیرینگ پک کابینی و تونلی چیست؟

تفاوت شیرینگ پک کابینی و تونلی چیست؟

تفاوت شیرینگ پک کابینی و تونلی چیست؟ شیرینگ پک فرآیندی است که جهت بسته بندی محصولات از فیلم های حساس به حرارت استفاده می گردد. هنگام...

ادامه مطلب